მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (განცხადების ბოლო ვადა 21.08.2022 )

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის არქიტექტურის განყოფილების IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ვრცლად

© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018