მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (განცხადების ბოლო ვადა 13.09.2022 )

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის სივრცითი მოწყობის განყოფილების IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ვრცლად

© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018