მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმღები კომისიის შექმნის თაობაზე “ №ს-1026 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმღები კომისიის შექმნის თაობაზე “
✔ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს შექმნის შესახებ
“მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის 2017 წლის 29 ნოემბრის N1987 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ.
საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარედ თეიმურაზ ჯერვალიძის დანიშვნის თაობაზე
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმის განმხილველი კომისიის შექმნის შესახებ
✔ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმის განმხილველი კომისიის შექმნის შესახებ
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში სამშენებლო სამართალ დარღვევათა საქმის განმხილველი კომისიის შექმნის შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 26 თებერვლის N ს- 413 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თობაზე
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში სამშენებლო სამართალ დარღვევათა საქმის განმხილველი კომისიის შექმნის შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 26 თებერვლის N ს- 413 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თობაზე
თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის თაობაზე
“ თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 8 დეკემბრის # ს- 779 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ
“ თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 8 დეკემბრის # ს- 779 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ
“ თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 8 დეკემბრის # ს- 779 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ
“ თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 8 დეკემბრის # ს- 779 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ
“ თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 8 დეკემბრის # ს- 779 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ
“ თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 8 დეკემბრის # ს- 779 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ
“ თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 8 დეკემბრის # ს- 779 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018