მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ( კერძო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული) ქონების გამოვლენის, აღრიცხვის და შეფასების კომისიის შექმნის შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 16 იანვრის # ს- 66 ბრძანებაში ცვლილების შეტ
„ სატენდერო კომისიის და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 6 დეკემბრის N ს- 756 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ სატენდერო კომისიის და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 6 დეკემბრის N ს- 756 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმღები კომისიის შექმნის თაობაზე
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმღები კომისიის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 29 დეკემბრის # ს- 1026 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმღები კომისიის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 29 დეკემბრის # ს- 1026 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ ა( ა) იპ „ მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრის“ , ა( ა) იპ „ სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპო რტო სკოლის“ , ა( ა) იპ„ გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემიის“ , ა( ა) იპ „ უმაღლესი დაოსტატების მ
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერთან არსებული, პირის მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრების ( ყოფნის) ფაქტის დამდგენი კომისიის შექმნის შესახებ
მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული კანონიერი მოსარგებლეებისათვის გადასაცემი არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ( იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობის კანონიერი მოსარგებლეებისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის კომისიის შექმნის შესახებ
სამედიცინო და სოციალურ საკითხთა კომისიის შექმნის შესახებ
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაო ების მიმღები კომისიის შექმნის თაობაზე
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 06 დეკემბრის # ს- 757 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 06 დეკემბრის # ს- 757 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 06 დეკემბრის # ს- 757 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ
„ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების მიმღები კომისიის შექმნის თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 06 დეკემბრის # ს- 757 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018