მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
სამართლებრივი აქტები
ბრძანებებიდადგენილებებიგანკარგულებები


მერის ბრძანება: № ს-9 - "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების ფარგლებში, სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ". 09/01/2019
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018