მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
მცხეთა
ისტორიაგეოგრაფიული მდებარეობამოსახლეობასაპატიო მოქალაქეებიდამეგობრებული ქალაქები


ოლია მაჩხანელი
პედაგოგი
შალვა თათარაშვილი
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, გმირი
ანდრია აფაქიძე
პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018