მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
პრესცენტრი
პრეს-რელიზისიახლეებიფოტოგალერეავიდეოგალერეა


ტყითსარგებლობის წესი

მთავრობის დადგენილების პროექტის სამუშაო ვერსიაში განისაზღრება ტყითსარგებლობის სახეები და ტყითსარგებლობის 

უფლების მოპოვების სამართლებრივი საფუძვლები და წესი.

https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/30386


ტყითსარგებლობის წესი_პროექტი (1) (1).docx

© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018