მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე ( განცხადების ბოლო ვადა 08.02.2021 )
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე ( განცხადების ბოლო ვადა 14.12.2020 )
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მერიის ეკონომიკის სამსახურის სოფლის მეურნეობის განყოფილების III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტურ პოზიციაზე
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე ( განცხადების ბოლო ვადა 13.10.2020 )
მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (დასრულებულია)
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტურ პოზიციაზე
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (დასრულებულია)
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (დასრულებულია)
მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (დასრულებულია)
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე . (დასრულებულია)
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
დახურული კონკურსი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
გამარტივებული კონკურსი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
გამარტივებული კონკურსი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
მერის წარმომადგენელი საგურამოს ადმინისტრაციულ ერთეულში
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
მერის წარმომადგენელი ნავდარაანთკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
მერიის ეკონომიკის  სამსახურის ქონების მართვის და აღრიცხვის განყოფილების  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიაში
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018