მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (განცხადების ბოლო ვადა 12.06.2022 )
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (განცხადების ბოლო ვადა 12.06.2022)
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე ( განცხადების ბოლო ვადა 03.04.2022 )
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე ( განცხადების ბოლო ვადა 05.02.2022 )
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე ( განცხადების ბოლო ვადა 07.12.2021)
მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე ( განცხადების ბოლო ვადა 30.11.2021 )
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე ( განცხადების ბოლო ვადა 31.08.2021 )
მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე ( განცხადების ბოლო ვადა 31.05.2021)
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე ( განცხადების ბოლო ვადა 25.05.2021)
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის შიდა აუდიტის განყოფილების III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტურ პოზიციაზე
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე ( განცხადების ბოლო ვადა 08.02.2021 )
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე ( განცხადების ბოლო ვადა 14.12.2020 )
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მერიის ეკონომიკის სამსახურის სოფლის მეურნეობის განყოფილების III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტურ პოზიციაზე
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე ( განცხადების ბოლო ვადა 13.10.2020 )
მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (დასრულებულია)
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების III რანგის მე-3 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტურ პოზიციაზე
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (დასრულებულია)
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (დასრულებულია)
მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე (დასრულებულია)
მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე . (დასრულებულია)
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
დახურული კონკურსი
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018