მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახურის საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის ვაკანტურ  პოზიციაზე
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018