მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
გამარტივებული კონკურსი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
მერის წარმომადგენელი საგურამოს ადმინისტრაციულ ერთეულში
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
მერის წარმომადგენელი ნავდარაანთკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
მერიის ეკონომიკის  სამსახურის ქონების მართვის და აღრიცხვის განყოფილების  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიაში
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიაში
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
მეოთხე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
განცხადება ვაკანტურ პოზიციაზე. (დასრულებულია)
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახურის საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების IV რანგის I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის ვაკანტურ  პოზიციაზე
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018