მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


დადგენილება №31 2023 წლის 15 აგვისტო
დადგენილება №26 2023 წლის 29 ივნისი
დაზუსტებული ბიუჯეტი, დადგენილება N24 15.06.23წ
დაზუსტებული ბიუჯეტი, დადგენილება N21 30.05.23წ
დაზუსტებული ბიუჯეტი, დადგენილება N20 12.04.23წ
დაზუსტებული ბიუჯეტი, დადგენილება N 17 30.03.23წ
დაზუსტებული ბიუჯეტი, დადგენილება N15 16.03.2023წ
ბრძანება მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თობაზე
დაზუსტებული ბიუჯეტი, დადგენილება N12 28.02.2023წ
დაზუსტებული ბიუჯეტი, დადგენილება N8 10.02.2023 წ
დაზუსტებული ბიუჯეტი, დადგენილება N7 27.01.2023
დაზუსტებული ბიუჯეტი, დადგენილება N1 12.01.2023წ.
2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი N34 22.12.22წ.
პრიორიტეტების დოკუმენტი 2023-26 წწ.
პროგრამული დანართი 2023
2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი
ბრძანება პრიორიტეტებეის დოკუნებტის მომზადების თაობაზე
პრიორიტეტების ოქმი 2022წ
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018