მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დადგენილება №18 2020 წლის 26 აგვისტო
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის #48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ . დადგენილება №48 2019 წლის 27 დეკემბერი
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დადგენილება №34 2019 წლის 30 სექტემბერი
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დადგენილება №26 2019 წლის 19 ივლისი
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დადგენილება №11 2019 წლის 14 მარტი
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დადგენილება №10 2019 წლის 28 თებერვალი
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დადგენილება №9 2019 წლის 15 თებერვალი
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დადგენილება №1 2019 წლის 17 იანვარი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ. დადგენილება №76 2018 წლის 27 დეკემბერი
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დადგენილება №75 2018 წლის 27 დეკემბერი
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დადგენილება №63 2018 წლის 19 ივლისი
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დადგენილება №74 2018 წლის 14 დეკემბერი
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018