მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია
პასუხისმგებელი პირიანგარიშიბიუჯეტივაკანსია


სამოქმედო გეგმა
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მიმოხილვა
დაზუსტებული N1 20.01.2022 წ.
დაზუსტებული N5 25.02.2022 წ.
დაზუსტებული N8 07.03.2022წ.
დაზუსტებული N9 25.03.22წ.
დაზუსტებული N13 28.04.22წ.
დაზუსტებული N16 31.05.2022
დაზუსტებული N18 17.06.22წ.
დაზუსტებული N19 28.06.22წ.
დაზუსტებული N20 14.07.22წ.
დაზუსტებული N21 28.07.2022წ.
დაზუსტებული N22 12.08.22წ.
დაზუსტებული N23 31.08.2022წ.
დაზუსტებული N26 29.09.2022
დაზუსტებული N27 20.10.22წ.
დაზუსტებული N28 27.10.22 წ.
დაზუსტებული N29 10.11.22წ.
© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018