მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
პრესცენტრი
პრეს-რელიზისიახლეებიფოტოგალერეავიდეოგალერეა


სკრინინგის ანგარიში

1. შპს „ნოვაგის“ მიერ წარდგენილია მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წილკანში ბიომეურნეობის გათბობის მიზნით ნამუშევარი (ნარჩენი) ზეთების აღდგენის სკრინინგის ანგარიში.

ვრცლად:

720_8329_8329.pdf 720_8329_შპს ნეოპრინტი სკრინინგის ანგარიში.pdf 720_სამუშაო დოკუმენტი (1).pdf 720_სამუშაო დოკუმენტი.pdf შპს „ნეოპრინტი“ -ქაღალდების გადამამუშავებელი საწარმო.pdf 10 აუდიტი.docx 10 თვის ანგარიში.სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის.docx 10 ქონების სამსახ.ანგარიში (1).docx 2022 წლის ანგარიში. ზედამხედველობა.docx ა(ა)იპ კეთილმოწყობის სამ-რი.docx ადმინისტრაციული-სამსახურის-2022-წლის-10-თვის-ანგარიში.docx აიპ სხავდასხვა სახეობის სასპორტო სკოლა.docx აიპ ტურიზმი.docx არქიტექტურა - ნოემბერი -.docx განათლება, კულტურა, სპორტი, ტურიზმის სამსახური.docx საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.docx შპს ,,სოფწყალი.PDF ჯანდაცვის 10 თვის ანგარიში.docx  

2. შპს „ლუკოილ ჯორჯიას“ მიერ წარდგენილია მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ძეგვში ნავთობპროდუქტების 13 600 მ 3 ტევადობის (100000 ტ/წელ. ტვირთბრუნვით) საცავის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკრინინგის ანგარიში.

 შპს-ლუკოილ-ჯორჯია-სოფ.-ძეგვის-ნავთობპროდუქტების-საცავი.pdf 

3. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ E-60 ავტომაგისტრალის ნატახტარი-
რუსთავის (თბილისის შემოვლითი გზა) ნატახტარი-ჟინვალის მონაკვეთის პროექტის 2023 წლის 30 აგვისტოს N 2-08/14153 წერილი.

სსიპ გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი .pdf

სსიპ გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი .pdf 2 

4.შპს „ნეოპრინტის“ მიერ წარდგენილია მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. წილკანში ქაღალდის ნარჩენების
გადამამუშავებელი საწარმოს (ნარჩენების აღდგენა) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკრინინგის
ანგარიში.

შპს „ნეოპრინტი“ -ქაღალდების გადამამუშავებელი საწარმო.pdf

720_სამუშაო დოკუმენტი.pdf

720_8329_შპს ნეოპრინტი სკრინინგის ანგარიში.pdf

720_8329_8329.pdf

© მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2018